top of page

11 Oct 2019 | ประมวลภาพ concert ใหญ่ในรอบ 5 ปี ของ ทาทา ยัง “TATA YOUNG MY PERFECTION CONCERT”

DSCF0436.JPG

“TATA YOUNG MY PERFECTION CONCERT” concert ใหญ่ในรอบ 5 ปี ของ ทาทา ยัง ที่ขนเพลงกว่า 30 เพลงมาเลยทีเดียว

bottom of page