top of page

21 DEC 2019 | ประมวลภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและงานแฟนมีตติ้ง ZHU ZAN JIN 2019 FAN MEETING IN BANGKOK

  • HelloAsian Facebook Page
  • HelloAsain Twitter
  • HelloAsian IG
  • ไอคอน YouTube สังคม
PicsArt_12-21-04.28.07.jpg

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและงานแฟนมีตติ้ง ZHU ZAN JIN 2019 FAN MEETING IN BANGKOK แฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของนักแสดงชื่อดังชาวจีน “จูจ้านจิน (Zhu Zan Jin)” เจ้าของบทบาท “จินกวงเหยา” จากซีรีย์สุดฮอตแห่งปี The Untamed ปรมาจารย์ลัทธิมาร ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ Ultra Arena Hall ชั้น 6 Show DC

bottom of page