top of page

UPDATE NEWS | 7 APRIL 2021

  • HelloAsian Facebook Page
  • HelloAsain Twitter
  • HelloAsian IG
  • ไอคอน YouTube สังคม

‘ชาลี - ชาลีดา กลิเบริต์’ กลับมาจับไมค์อีกครั้งพร้อม ปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘Cigarettes'

Chaleeda - Cigarettes.jpg

ชาลี - ชาลีดา กิลเบิร์ต’ นักรอ้ งและนักแสดงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 20 ปี หรือที่รู้จัก กันในบท ‘อริสา’ จากซีรีส์ Netflix ไทยเรื่องแรกอย่าง ‘เควง้ ’ กลับมาจับไมค์อีกครั้งพรอ้มปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘Cigarettes' หลังจากที่ห่างหายจากวงการเพลงไปกว่า 1 ปี ล่าสุดสาวชาลีไดซุ้่มทำ เพลงสากลกลิ่นอาย Pop / R&B
และปล่อยเพลง ‘Cigarettes’ ออกมาใหแ้ ฟน ๆ ไดฟั้งกัน โดยเพลงนี้ไดแ้ รงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความ รักในอดีตของเธอ โดยเปรียบเทียบตัวเธอกับบุหรี่ นอกจากนี้เธอยังควา้ สาวหมวยสุดชิคอย่าง 'ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์' หรือ 'Thelittleteapot' มาร่วมแสดงในมิวสิควิดีโอของเธอดว้ ย โดยแฟน ๆ สามารถรับชม Official Music Video เพลง Cigarettes ไดท้ างช่องยูทูบ 'Chaleeda' และฟังเพลงใหม่ของเธอไดท้ างสตรีมมิง เพลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube Music, Spotify, Apple Music, JOOX และ Tidal
ชาลีนั้นชื่นชอบการรอ้งเพลงตั้งแต่เด็กและเริ่มเดินสายประกวดรอ้ งเพลงตามเวทีต่าง ๆ จนเขา้ สู่วงการเพลง ตั้งแต่อายุ 11 ปีในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง ‘Tweenie 90s’ ที่เคยฝากเพลงดังอย่าง ‘แม่มด’ ฉบับรีเมคพรอ้มกันนั้นเธอยังไดร้ อ้ งคัฟเวอร์เพลงไทยและเพลงสากลลงช่องยูทูบของเธอจนเป็นที่รูจั้กในวงกวา้ ง ต่อมาในปี 2560 ค่ายเพลงอินดี้อันดับ 1 ของประเทศมาเลเซียอย่าง Rocketfuel Entertainment สนใจใน ความสามารถดา้ นการรอ้ งเพลงของชาลีและไดช้ วนใหเ้ ธอเขา้ เป็นศิลปินต่างชาติคนแรกของค่ายอีกดว้ย ชาลีได้ ปล่อยซิงเกิลแรกภายใตค้ ่าย Rocketfuel Entertainment ในเพลง ‘Ready For Love’ โดยเพลงนี้ ไดแ้ร็ปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่าง ‘โตง้ Twopee’ หรือ โตง้ พิทวัส มาร่วมรอ้ งดว้ ย ซึ่งหลังจากปล่อยเพลงไปไดไ้ ม่นานก็มียอดการรับชมมิวสิควิดีโอมากกว่า 4 ลา้ นวิว จากนั้นเธอไดป้ ล่อยผลงานเพลงสากล ตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Mind Over Matter, Pretty Boy และมีผลงานเพลงไทยอย่าง ‘Ploi (ปล่อย)’ และ ‘ฉันไม่ตอ้ งการเธอ (Chun Mai Tong Karn Tur) feat. Fiixd’
ทางดา้นผลงานการแสดง ชาลีเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ไทยแนวดราม่าสยองขวัญเรื่อง ‘เพื่อน..ที่ระลึก’เขา้ ฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อเดือนกันยายนปี 2560 โดยรับบทเป็น ‘แตว้ ’ เพื่อนของเบล หรือ ‘ลิลลี่ The Face’ ผลงานที่ทำ ใหห้ ลาย ๆ คนรูจั้กชาลีมากขึ้นคงหนีไม่พน้ บท ‘อริสา’ เด็กนักเรียนที่มีความรูร้ อบดา้ นแถม ยังมีไอเดียที่ทุกคนคาดไม่ถึงจากซีรีส์ Netflix ไทยเรื่องแรกอย่าง ‘เควง้ - The Stranded’ ซีรีส์แนวระทึกขวัญที่ออกอากาศในปี 2562 นอกจากนี้ชาลียังมีผลงานละครและโฆษณาในประเทศไทยอีกมากมาย
ติดตามผลงานต่าง ๆ ของชาลีไดท้ าง
Instagram: @chaleedaxgilbert
Facebook Page: Chaleeda Gilbert
YouTube: Chaleeda
###

bottom of page